Giá cà phê robusta
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Ngày giờ
Robusta Coffee Sep 2019 1,432.00 1.00 1,435.00 1,441.00 1,425.00 Apr 18, 2019 5:29 p.m.
Robusta Coffee Nov 2019 1,453.00 1.00 1,461.00 1,462.00 1,446.00 Apr 18, 2019 5:27 p.m.
Robusta Coffee Jan 2020 1,472.00 1.00 1,472.00 1,481.00 1,465.00 Apr 18, 2019 5:27 p.m.
Robusta Coffee Mar 2020 1,493.00 1.00 1,489.00 1,502.00 1,486.00 Apr 18, 2019 5:27 p.m.
Robusta Coffee May 2020 1,515.00 2.00 1,511.00 1,524.00 1,510.00 Apr 18, 2019 5:27 p.m.
Giá cà phê arabica
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Ngày giờ
05/ 2019 90.70 3.65 87.05 91.50 87.00 Apr 18, 2019 1:29 p.m.
07/ 2019 93.00 3.35 89.65 93.65 89.50 Apr 18, 2019 1:29 p.m.
09/ 2019 95.55 3.30 92.35 96.10 92.10 Apr 18, 2019 1:29 p.m.
12/ 2019 99.35 3.20 96.30 99.90 96.00 Apr 18, 2019 1:29 p.m.
03/ 2020 103.05 3.10 99.95 103.60 99.75 Apr 18, 2019 1:29 p.m.